Notekūdeņu attīrīšana‎

Echten, Nīderlande

sludge treatment

Starpkrātuve 1100 m3, fermentācijas tvertne I 4100 m3(T=55°C), fermentācijas tvertne II 5800 m3 (T=38°C), pēcfermentācijas tvertne 2300 m3, 600 kW gāzes dzinējs ar izplūdes gāzes dzesētāju

Read more

Veendam, Nīderlande

Viena 190 kWel gāzes dzinēja, viena 570 kW biogāzes katla piegāde un pielāgojumu veikšana pieslēgumam pie esošās cauruļvadu sistēmas.

Read more