Lauksaimniecības biogāzes ražotnes

Valmiera, Latvija

Biogāzes koģenerācijas stacijas paplašināšana liellopu mēslu kombinētai fermentācijai ar kukurūzu, zāli un graudiem. Piegādāts arī separators.

Read more

Piekoszów, Polija

Biogāzes koģenerācijas stacijas piegāde liellopu mēslu kombinētai fermentācijai ar kautuves atkritumiem un kukurūzu.

Read more