Biomasas koģenerācija

Beetgum, Nīderlande

Houtgestookte WKK

1,15 MWel, 5,8 MWth biomasas koģenerācijas stacijas projektēšana un kompleksa piegāde “līdz atslēgai”, t.sk. būvniecība

Read more

Krāslava, Latvija

10 MWth biomasas koģenerācijas stacijas kompleksa piegāde “līdz atslēgai”, t.sk. izbūves darbi un savienošana ar esošo tvaika turbīnu.

Read more