Zaļās masas atkritumu fermentācija

Host ir izstrādājis koncepciju tādu piesārņotu organisko atkritumu fermentācijai, kā zaļā masa vai ceļmalās pļautā zāle.

Šī koncepcija ir vērsta uz organisko vielu fermentāciju, kombinējot fementāciju konteinerī ar šķidrmēslu tvertnes maisīšanu. Šai kombinācijai ir šādas priekšrocības:

  • Tīra atkritumu masa var tikt apstrādāta ar lētāko fermentācijas tehnoloģiju, rēķinot uz gāzes kubikmetriem (slapjā tipa biorekators ar maisīšanas funkciju)
  • Piesārņoti vai netīri atkritumi (ar smiltīm, akmeņiem, plastmasu u.t.t.) var tikt fermentēti konteinerī bez primāras sagatavošanas vai sanitācijas apstrādes
  • Fermentēšanu konteinerī var uzsākt daudzreiz ātrāk nekā parastajos bioreaktoros “slapjā” tipa fementācijas dēļ, jo palaišana/ apstādināšana nerada nedz laika, nedz metāna zudumus
  • Nepietiekamu zaļās masas biogāzes produktivitāti, kas var rasties sezonālo laikapstākļu ietekmē, var kompensēt, papildus pievienojot cita veida biomasu

Galvenais šīs fementācijas mēķis ir pilnvērtīga biorekatora tilpuma izmantošana ar mērķi iegūt maksimālu biogāzes daudzumu.