Microferma: mazizmēra kūtsmēslu fermentācija

HoSt mikrofermās ir iespējams fermentēt kūtsmēslus mazā apjomā un ražot no tiem iltspējīgu enerģiju. Šīs mazizmēra stacijas jauda ir balstīta uz vienkāršu un pielāgojamu dizainu, zemiem riskiem un relatīvi nelieliem ieguldījumiem.

HoSt ir uzbūvējis vairākas Mikrofermas stacijas dažādiem zemkopības uzņēmumiem. Papildus informācija pieejama sadaļā Atsauksmes.

Microferm® and Macroferm®: lielākā enerģijas atdeve no kūtsmēsliem

Mikrofermas ir projektētas zemniekiem, kuri vēlas izmantot tikai personīgajās saimniecībās saražotos kūtsmēslus. No kūtsmēsliem tiek saražota elektrība un siltums, nodrošinot financiālu ieguvumu. Atkarībā no saimniecības lieluma, uzņēmums var saražot no 60 līdz 150 kWe zaļās enerģijas. Papildus saražotajai elektroenerģijai un siltumam, iegūtā biogāze var tikt attīrīta līdz dabasgāzes kvalitātei un nodota kopējā dabasgāzes tīklā.

Mikoroferma ir īpaši piemērota zemnieku saimniecībām, kurās ikdienā ir pieejami svaigi kūtsmēsli.

Fermentācijas tvertnēm, kas darbojas tikai ar 100% kūtsmēsliem, nepieciešams liels siltuma daudzums masas uzsildīšanai līdz 40°C temperatūrai. Aukstas ziemas laikapstākļos tas var novest pie siltuma trūkuma.

Mikrofermām un Makrofermām ir ļoti zems siltuma pašpatēriņš, pateicoties pilnīgai augstas kvalitātes siltumizolācijai, kura praktiski nepieļauj siltuma zudumus.

Neliela apjoma kūtsmēslu fermentācija

Izmantojot Mikrofermu tehnoloģiju, HoSt koncentrējas uz neliela apjoma kūtsmēslu fermentāciju. Maza mēroga biogāzes stacijas (65-150 kWe) ir piemērotas liellopu fermām ar saražoto kūtsmēslu apjomu no 400 m3 līdz 14,000 m3 gadā. Apjomam no 14 000 līdz 25 000 m3 gadā HoSt piedāvā Macrofermas ar jaudu 200-400kWe. Šo staciju darbības princips ir līdzīgs Mikrofermu konceptam, tikai tās ir 4 reizes lielākas.

Balstoties uz šo pašu patentēto tehnoloģiju, ir iespējams realizēt arī individuāli izstrādātas stacijas projektu lielākam kūtsmēslu daudzumam.

Bioreaktors ar augstu efektivitāti

Ar unikālu patentēto Mikrofermas tehnoloģiju ir iespējams veikt stabilu un augsti efektīvu fermentāciju īsa materiāla izstrādes laika gadījumā (8-12 dienas). Tas sniedz iespēju izmantot kompaktu un universālu fermenteri, pat izmantojot barošanu ar lielu kūtsmēslu apjomu. Mikroferma tiek apvienota ar gāzes necaurlaidīgu pēcfermenteri, no kura gāze var tikt transportēta tālāk

Koģenerācijas iekārtas pieslēgums/ Biogāzes attīrīšana

Mikroferma sastāv no fermentācijas tvertnes un konteinera, kurā ir izvietota stacijas vadības sistēma un koģenerācijas iekārta (CHP) vai biogāzes attīrīšanas sistēma. Siltumu fermenterī nodrošina biogāzes attīrīšanas sistēma, vai arī koģenerācijas iekārta.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS

Ja nepieciešama sīkāka informācija, lūdzam sazināties ar mums.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.