HoSt mikrofermās ir iespējams fermentēt kūtsmēslus mazā apjomā un ražot no tiem iltspējīgu enerģiju. Šīs mazizmēra stacijas jauda ir balstīta uz vienkāršu un pielāgojamu dizainu, zemiem riskiem un relatīvi nelieliem ieguldījumiem.