HoSt ir liela pieredze kautuvju atkritumu pārstrādē. Varam piedāvāt dažādus risinājumus šo  atkritumu smalcināšanā un sagatavošanā.

HoSt ir piegādājis dažādas iekārtas ar kautuvju atkritumu pārstrādes sistēmām. Ieskatu par pabeigtajām stacijām meklējiet sadaļā Atsauksmes