Host ir plaša pieredze industriālo biogāzes staciju piegādē. Industriālajās biogāzes stacijās organiskās atkritumu daļas tiek fermentētas, nepievienojot kūtsmēslus. Mēs esam piegādājuši iekārtas lopkautuvju atkritumu, primāro un sekundāro rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu dūņu, izsaiņotu pārtikas produktu un to ražošanas atlikumu pārstrādei.