Industriālās biogāzes stacijas

Host ir plaša pieredze industriālo biogāzes staciju piegādē. Industriālajās biogāzes stacijās organiskās atkritumu daļas tiek fermentētas, nepievienojot kūtsmēslus. Mēs esam piegādājuši iekārtas lopkautuvju atkritumu, primāro un sekundāro rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu dūņu, izsaiņotu pārtikas produktu un to ražošanas atlikumu pārstrādei.

Stabilas iekārtas pilnvērtīgai maisīšanai

Industriālo staciju darbībā liela nozīme ir stabilitātei. Salīdzinot ar tradicionālām koģenerācijas stacijām, ražošanas atkritumi fermentējas ātri un pastāv lielāks nevienmērīgas darbības risks, jo materiāls var uzputoties. HoSt industriālajās stacijās bieži tiek izmantoti centrālie maisītāji, lai nodrošinātu efektīvāku maisīšanu un uzturētu stabilu bioloģisko procesu.
Fermentācijas tvertnēm ar centrālo maisīšanu ir ļoti zems elektrības pašpatēriņš, kā arī zems siltuma patēriņš, pateicoties pilnīgai siltumizolācijai un īsam fermentācijas laikam.

Augsta energoefektivitāte un zems enerģijas pašpatēriņš

Lai uzlabotu organisko vielu saārdīšanās efektivitāti, tiek izmantota termiska priekšapstrāde (Termiskā Spiediena Hidrolīze). TSH procesā materiāls tiek uzkarsēts līdz 140-160 grādiem (atkarībā no izmantojamā materiāla) un atdzesēts. Ar TSH ir iespējams līdz pat 40% paaugstināt saražotās gāzes apjomu.

Arī Termofīlās un Mezofīlās fermentācijas apvienošana ir HoSt pierādīta tehnoloģija, kas palielina gāzes ražību. Gadījumā, ja ir nepietiekams siltuma daudzums (piemēram, fermentācijai tiek izmantoti zemas kvalitātes izejmateriāli), nepieciešamais siltuma patēriņš tiek samazināts, uzlabojot recirkulāciju un samazinot siltuma zudumus.

Indivuduāli izstrādātas stacijas

Biogāzes stacijas var tikt aprīkotas ar koģenerācijas iekārtām, kas biogāzi pārvērš elektrībā un siltumā vai arī ar biogāzes attīrīšanas iekārtām, kurās notiek biogāzes attīrīšana līdz dabasgāzes kvalitātes rādītājiem. Zemais siltuma pašpatēriņš (tiešā sausās ielādes barošana+augsts sausnes saturs bioreaktorā), rada siltuma pārpalikumu, ko iespējams izmantot citiem mērķiem.

Tāpat ir iespējams nodrošināt staciju ar starpkrātuvi, digestāta uzglabāšanas tvertni vai izmantotā materiāla pēcapstrādi. Dzīvnieku izcelsmes atkritumu izmantošanas gadījumā stacijā var tikt uzstādīta sanitācijas iekārta. Host piedāvā arī materiālu pirmspārstrādes iekārtas, lai sasmalcinātu liela izmēra izejmateriālus.

Vairāk informācijas

Ja nepieciešama sīkāka informācija, lūdzam sazināties ar mums.

5 + 0 = ?