HoSt piedāvā stacijas ar Termiskā Spiediena Hidrolīzi (TSH). Šīs sistēmas mērķis ir uzlabot organisko materiālu bioloģiskās degradācijas procesu.

Izmantojot TSH, ir iespējams panākt, ka tādas grūti fermentējamas vielas kā augos un dūņu šūnās esošais lignīns, var tikt fermentēts. Šis sadalīšanās solis nodrošina baktērijām vieglāku organiskās masas pārstrādi. Pateicoties TSH, tiek paaugstināta materiālu noārdīšanās pakāpe un pieaug biogāzes produktivitāte.

Stacijās, izmantojot termiskās hidrolīzes spiedienu, materiāli ar tvaika padevi tiek sakarsēti līdz 140-180°C pie spiediena 4 – 10 bar. Pēc 20-40 minūšu izturēšanas, materiāls tiek atdzesēts. Tvaika enerģija pie atdzesēšanas tiek izmantota atkārtoti, lai samazinātu enerģijas pašpatēriņu.

Termiskās spiediena hidrolīzes priekšrocības

  • Palielināta biogāzes ražība
  • Samazināts dūņu apjoms: augstāks sadalīšanās līmenis un uzlabota atūdeņošana
  • Samazināta putošanās
  • Samazinās dūņu viskozitāte (sausnas saturs bioreaktorā līdz 12% ), kas pieļauj lielāku materiāla iepildes daudzumu
  • Biogāzes ražības paaugstināšana un radītā tvaika atkārtota izmantošana nodrošina pozitīvu enerģijas atlikumu
  • Ar TSH notiek ātrāka izejmateriālu pārstrāde, kā rezultātā var izmantot mazāka izmēra fermenterus vai lielāku materiālu padevi. .

Vairāk informācijas

Ja nepieciešama sīkāka informācija, lūdzam sazināties ar mums.

1 + 6 = ?