Reģionālās ūdensapgādes nodrošināšanā liela nozīme ir inovācijām tādās jomās kā enerģijas ieguve, izejvielu atjaunošana, dūņu pārstrāde un atkritumu utilizēšana. HoSt ir uzbūvējis vairākas inovatīvas stacijas, kuras paredzētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.