HoSt ir viens no lielākajiem biogāzes staciju piegādātājiem Eiropā, kas ir nodrošinājis lielu skaitu biogāzes staciju lauksaimniecības produktu pārstrādei. Pārsvarā tās paredzētas mēslu un lauksaimniecības produktu (kukurūza, salmi un zāle), kā arī pārtikas ražošanas atkritumu fementācijai.

Dažādiem izejmateriāliem pielāgojamas biogāzes stacijas

HoSt piegādātās biogāzes stacijas ir unikālas ar to spēju pārstrādāt dažāda veida biomasas materiālus. Izmantojot universālu barošanas sistēmu un kombinējot intensīvu pedāltipa mikseru maisīšanas tehniku ar propellertipa maisītāju izmantošanu, ir iespējams nodrošināt:

  • Fermentāciju dažāda veida materiāliem, kā, piemēram, dūņas, zāle, sausie mēsli, vistu mēsli, salmi, kautuvju atkritumi, kā arī citas šķidra un mīksta sastāva masas. Pedāļtipa mikseris ir lieliski piemērots tādas peldošās biomasas apmaisīšanai kā zāle un salmi.
  • Masa ar augstu sausnes saturu tiek pilnvērtīgi samaisīta, izmantojot pedāļtipa mikserus. Tas sniedz iespēju fermentēt relatīvi sausu masu bez papildus ūdens pievienošanas.
  • Ar labāku materiālu dozēšanas un barošanas sistēmu var samazināt nepieciešamās fermentācijas tvertnes izmēru. Pateicoties labai apmaisīšanai, biomasas pārstrāde ir ārtāka.
  • Ar labāku maisīšanu un dozēšanu tiek nodrošināta stabilāka ražošanas jauda, kā arī efektīvāka organisko daļu noārdīšanās.

Izturīga tehnika un augstas kvalitātes iekārtas

Lauksaminieciskajā ražošanā paredzētajām stacijām HoSt izmanto siltinātas betona tvertnes, kas aprīkotas ar dubultās membrānas jumtu. Sausās ielādes padeve ir aprīkota ar vertikāliem šnekiem. Šie lielie transportšneki samaisa dažāda veida biomasas materiālus līdz viendabīgai konsistencei, tādejādi nodrošinot stabilu biogāzes ražošanas procesu. Pateicoties sauso materiālu piegādei tieši bioreaktorā, ir iespējams veikt izteikti sausu masu fermentēšanu. Tas nozīmē, ka bez papildus ūdens pievienošanas tiek nodrošināts garāks fermentācijas laiks un mazāks elektrības un siltuma pašpatēriņš bioreaktoros.

Tādi šķidrie materiāli, kā šķidrie mēsli un atkritumi, tiek sūknēti tieši biorekatorā no esošas vai jaunas starpkrātuves. Atkarībā no izejvielu apjoma, stacija var tikt pielāgota un optimizēta dažādām specifiskām prasībām. HoSt piegādā augstas kvalitātes stacijas ar vienkāršu apkopi un darbības kontroli.

Veiksmīgas saimnieciskās darbības nodrošināšana ar optimālu vadību un apmācību

Visu staciju piegādē ir iekļauta iekārtu darbības palaišana un kontrolējošā personāla apmācība. Pēc stacijas palaišanas operators/ pasūtītājs tiek ilgtermiņā nodrošināts ar tehnisko atbalstu stacijas vadības jautājumos. Efektīva procesa vadība apvienojumā ar izturīgu aprīkojumu samazina stacijas dīkstāves remonta vai tehnisko apkopju laikā.

HoSt piedāvā arī stacijas barošanas programmas uzraudzību un optimizāciju, kas Pasūtītājam nodrošinātu augstāku stacijas rentabilitāti. Šāds risinājums parasti balstās uz esošo izejmateriālu aizvietošanu ar citiem – zemāku izmaksu vai augstākas atdeves materiāliem.

Indivuduāli izstrādātas stacijas

Biogāzes stacijas var tikt aprīkotas ar koģenerācijas iekārtām, kas biogāzi pārvērš elektrībā un siltumā vai arī ar biogāzes attīrīšanas iekārtām, kurās notiek biogāzes attīrīšana līdz dabasgāzes kvalitātes rādītājiem. Zemais siltuma pašpatēriņš (tiešā sausās ielādes barošana+augsts sausnes saturs bioreaktorā), rada siltuma pārpalikumu, ko iespējams izmantot citiem mērķiem.
Tāpat ir iespējams nodrošināt staciju ar starpkrātuvi, digestāta uzglabāšanas tvertni vai izmantotā materiāla pēcapstrādi. Dzīvnieku izcelsmes atkritumu izmantošanas gadījumā stacijā var tikt uzstādīta sanitācijas iekārta. Host piedāvā arī materiālu pirmspārstrādes iekārtas, lai piemēram sasmalcinātu liela izmēra izejmateriālus.

Netipisku izejmateriālu izmantošana

Balstoties uz plašo pieredzi un augsto tehnoloģiju aprīkojumu, HoSt spēj piedāvāt atbilstošus risinājumus netipiskiem barošanas režīmiem, kā piemēram, 100% lopkautuvju atkritumu vai 100% kūtsmēslu pārstrādei, kā arī stacijām, kurās izejvielu lielāko daļu sastāda zemas kvalitātes biomateriāli: salmi, zāle, notekūdeņu dūņas, vistu mēsli, u.c.

Vairāk informācijas

Ja nepieciešama sīkāka informācija, lūdzam sazināties ar mums.

1 + 2 = ?