HoSt piedāvā biogāzes ražotnes rūpniecības un lauksaimniecības uzņēmumiem. Industriālā tipa biogāzes ražotnē notiek 100% atkritumu fermentācija. Lauksaimniecības biogāzi iegūst no mēsliem, energokultūrām un atkritumiem.

Biogāzes ražotnes – anaerobā fermentācija

Fermentācija ir enerģiju ražojošs process, kurā organiskie atkritumi tiek pārstrādāti anaerobos vai bezskābekļa apstākļos, kur organiskās vielas tiek daļēji sadalītas to sastāvdaļās. Šajā procesā rodas degoša gāze (biogāze), bet organiskajos atkritumos esošās barības vielas saglabājas atlikumproduktā (kompostā), kas ir pielietojams zemkopībā, kā papildinājums mākslīgajiem minerālmēsliem. Specifisku mikroorganismu darbība (termofīlā vai mezofīlā) pie attiecīgas temperatūras un ekspozīcijas laika garantē efektīvu atkritumu biomasas transformāciju par videi draudzīgu, efektīvu organisko mēslojumu un biogāzi.

Biogāzes izejvielas

Fermentācijai pakļaujas gandrīz visas organiskās vielas. Vispazīstamākais no fermentācijas veidiem ir mēslu fermentācija. Mēslos ir optimāla vide fermentācijas baktēriju augšanai. Pateicoties mēslu labajām fermentācijas īpašībām, tiem var pievienot citus organiskos atkritumus. Šo procesu saucar par kofermentāciju (kombinētā fermentācija). Sajaucot mēslus ar citiem organiskajiem atkritumiem var ievērojami palielināt biogāzes izstrādes apjomu.

Bioreaktoru veidi

HoSt piedāvā divu veidu bioreaktorus:

  • Monolīta dzelzsbetona bioreaktorus ar integrētu gāzes krātuvi un gāzes attīrīšanas ietaisi
  • Industriālos tērauda bioreaktorus ar autonomu gāzholderi un gāzes attīrīšanas ietaisi

Bioreaktora veidu izvēlas, ņemot vērā fermentācijas izejvielas specifiku. Pēc nepieciešamības HoSt piedāvā izejvielu pirmapstrādes, sterilizācijas, pēcapstrādes iekārtas, kā arī autonomus gāzholderus un biogāzes attīrīšanas iekārtas.

Vairāk informācijas

Ja nepieciešama sīkāka informācija, lūdzam sazināties ar mums.

4 + 1 = ?