牛糞の肥やしのメタン化は、必要悪、というより、解決策である

Bij monomestvergisting snijdt het mes aan twee kanten: vervanging van grijze energie door groene energie én ammoniak- en methaanemissiereductie. Het gezegde luidt niets voor niets dat noodzaak de moeder is van uitvinding en innovatie. Hernieuwbare energie uit niet fossiele brandstoffen is noodzaak. Emissiereductie is noodzaak. 

Monomestvergisting is een bewezen en haalbare innovatie voor de productie van hernieuwbare energie en andere waardevolle eindproducten uit mest. Op het eigen bedrijf mest van melkkoeien vergisten is een investering die is te overzien en is financieel aantrekkelijk. De uitdaging voor de vele agrarische ondernemers met een traditionele stalvloer ligt echter in het geschikt maken van de stal(vloer). Inmiddels zijn al diverse stallen aangepast met dichte (rubberen) emmissiearme vloeren en in bepaalde regio’s, met name in Brabant, is dit in een aantal gevallen zelfs een vereiste.

“Monomestvergisting is een bewezen en haalbare innovatie voor de productie van hernieuwbare energie en andere waardevolle eindproducten uit mest”.

Waarom een dichte stalvloer?

Bij mestvergisting is het wenselijk dat de verse mest meteen vanuit de stal naar de vergister wordt afgevoerd. Dit gebeurt via leidingen zodat verse mest met een hoge gasproductie wordt verkregen. Onderzoek wijst uit dat het tijdig opslaan van verse mest in een afgesloten tank zorgt voor het beperken van methaan- en ammoniakuitstoot uit de kelder.

Bijzonder aan het monomestvergistingsproject in Deurningen is dat de stalvloeren zijn dichtgemaakt naar emissiearme vloeren met een rubberen vloer, zodat hiermee verse mest met een hoge gasproductie wordt verkregen en ammoniak- en methaanemissie, te wijten aan traditionele kelderopslag, wordt gereduceerd.

De mestvergister, de oplossing

De mestvergister is in de basis een gasdichte, verwarmde, geïsoleerde tank met een mixer waarin onder gecontroleerde omstandigheden de mest anaeroob wordt vergist en wordt omgezet naar biogas. De methaan komt niet vrij en wordt optimaal benut. Door het toepassen van geavanceerde technologie wordt het biogas opgewerkt naar groen gas (biomethaan) met dezelfde eigenschappen als aardgas. Dit groen gas is geschikt voor injectie in het aardgasnet. Een zeer geschikt en groen alternatief voor verwarmen, warm water en koken op de fossiele brandstof aardgas. Maar waarom heeft dan niet iedere melkveehouder een mestvergister staan? Dat heeft met de schaalgrootte te maken, maar ook met het staltype.

De uitdaging

Het realiseren van mestvergisting op het boerenbedrijf betekent dat de vergister dagelijks gevoed wordt met verse mest. Dit gaat volledig geautomatiseerd zonder omkijken van de boer. De uitdaging ligt in het geschikt maken van de stal en stalvloer voor de verse mest toevoer vanuit de stal naar de vergister. Voor optimale vergisting en biogasproductie is verse mest de voorwaarde, wegens de 30% hogere gasopbrengst ten opzichte van oude mest. De rekensom: een ton verse mest levert 35 Nm3 (kuub) biogas op, waar een ton oude mest 20 tot 25 Nm3 biogas oplevert. Het rendement van de Microferm groen gas installatie van HoSt is al optimaal bij melkveebedrijven met een mestproductie vanaf 8.000 m³.

Verse mest heeft 30% meer biogaspotentieel dan oude mest.

Een ton verse mest levert 35 Nm3 biogas op. Een ton oude mest 10 Nm3 minder.

Des te sneller de mest in een gasdichte opslag, des te hoger de emissiereductie.

Emissies uit de stal beperken

Het volledig voorkomen van methaan- en ammoniakuitstoot is misschien niet haalbaar, maar beperken van deze emissies is dat wel. De Nederlandse melkveesector bestond in 2018 uit zo’n 17.000 melkveebedrijven. Samen houden deze melkveehouders 1,62 miljoen melkkoeien. Bij bijna de helft van de emissies op het melkveebedrijf gaat het om methaan. Daarvan is een kwart te wijten aan koude fermentatie van de mest vanwege opslag onder de stal. Bij de opslag van mest komt methaan vrij. Via die mest wordt ook ammoniak geproduceerd. Des te sneller de mest in een afgesloten tank wordt opgeslagen, des te hogere de emissiereductie.

Mestvergisting, dus fermentatie van mest in een gecontroleerde gasdichte omgeving, is een oplossing die voor het grijpen ligt.